Examene Radiologice

Examene radiologice directe la animale de companie.

Radiologia digitală prin captură directă de imagine prezintă avantaje importante față de radiografiile cu expunere pe film:

  • rezoluție și contrast excepționale
  • rapiditate în obținerea formei finale a radiografiei
  • expunere la radiații mult redusă
  • stocare și transfer ale radiografiei – mult mai ușoare
  • cost redus
Examene Radiologice